Baránok

 
Baránok, voláš na hostinu
Zabitý, snímaš moju vinu
Oprané, krvou vybiele
rúcho chvál znovu obleče

Vezmite a jedzte
 moje telo sa dáva  aj za vás

 Vezmite a pite
 moja krv sa vylieva aj za vás

 
 Prijímam telo a krv
 tvoje telo a krv 
 Sväté telo a krv
 tvoje telo a krv 

Baránok Boží
nad hriechom zvíťazil

 
 Sväté svätým 

 Nebudem žízniť, nebudem lačnieť
 nebudem žízniť, nebudem lačnieť
 Nebudem žízniť, nebudem lačnieť
 keď teba mám

 Nebudem žízniť, nebudem lačnieť
 nebudem žízniť, nebudem Dh lačnieť
 Nebudem žízniť, nebudem lačnieť
 keď teba mám

 Vezmite, jedzte
 vezmite, pite
 Vezmite, jedzte
 vezmite, pite

 Ten chlieb anjelov
 chlieb anjelov
 má všetku slasť
 Ten chlieb anjelov
 všetka slasť
 Baránok Boží
 on má všetku slasť
 Ten chlieb anjelov
 Tvoje telo a krv
 sväté telo a krv
 Má všetku slasť
 ten chlieb anjelov