Stačí len jediná

 
 Stačí len jedi
 kvapka tvojej krvi
 Stačí len dotyk tvoj
 a moje srdce búši

 Stačí len pohľad tvoj
 a znova svitne ráno
 Stačí C/E chvíľa tvojej lásky
milosrdnej

 Ty si ten, ktorý bol
ty si ten, ktorý príde
 Ty si tá Láska
nekonečná

 Stačí, G/H keď zašepkáš
 a tvoje slovo tvorí
 Stačí G/H mi dotyk tvoj
 a ja znovu vidím

 Stačí G/H dych tvojich úst
 čo vo mne život kriesi
 Stačí C/E chvíľa tvojej lásky
milosrdnej