Som Božím dieťaťom

 Piesňou rozlomíš moje okovy
 keď ma dvíhaš v náručí
 Od nepriateľov oslobodený
 viac báť sa nemusím

 Už nie som strachom spúta
 som c# Božím dieťaťom

c# 
 
 Kým som uzrel svet
 ty si ma vyvog# lil láskou odvekou
 Znova zrodený do tvojej rodig# ny
 krv tvoja prúdi mnou

c# 
 Rozdelíš more, stredom môžem kráčať
c# 
 a všetky strachy utopíš
c# 
 Zachránený od smrti spievať g# smiem
 Som Božím dieťaťom

 Som Božím dieťaťom
 som Božím dieťaťom
 Som Božím dieťaťom