Nad vrchmi a oceánmi

c# H/G# 
c# 
 
Nad vrchmi a oceánmi
nad slovami, myšlienkami
c# Nad krásou a dobrotami
len ty si Pán

 Nad silami, mocnosťami
 nad mojimi slabosťami
 Nad cestami-necestami
 len ty si Pán

 ja  len tebe patc# rím
H/G# 
 ja  len tebe patc# rím

c# H/G# 
c#