Kto som ja?

Kto som ja, že sám Najvyšší
 si ma všíma
Strateného ma zachránil
 s láskou prima
 S láskou prima

 Synom spasený, ozaj slobodný
 Božie dieťa som, áno, som!

 Konečne celkom slobodný
 v ňom milosť mám
 Hriechu otročiť nemusím
 lebo Ježiš sám
 zomrel z lásky k nám

 Synom spasený, ozaj slobodný
 Božie dieťa som, áno, som
 Otec v dome má miesto pre všetkých
 Božie dieťa som, áno, som!

 Ty ma poznáš, nezaD/F# necháš
 som tým, kým vravíš, že som
 Keď sa stratím, ty ma D/F# hľadáš
 som tým, kým vravíš, že som

 Som tým, kým vravíš, že som

D/F#