Všetko tvoríš nové

 
Všetko tvoríš nové, nové

Ty meníš trpké v sladký med
 trpké v sladký med
 Trpké v sladký med
Ty meníš chlad na slnka žiar
 meníš zimu v jar
 Meníš zimu v jar