Otec milosrdný

 Lebo ty si Otec milosrdný
 s láskou hľadáš odsúdených

 
 Znova nájde
 z vín očiste
 Život nový bez vrásky
 je príbeh tebou písa

 Lebo ty si D/F# Otec  milosrdný
 láskou D/F# hľadáš  odsúdených

 Ó, Láskavý
 S tebou strach nevládne
 nado mnou
 Moje slzy zrátané
 zmeníš na radostné spievanie

 
 Tak povstanem  a každý deň
 ospievam lásku, čo dvíha ma
 Zo smrti  k životu
 len ty dáš zemi novú tvár

 Len ty dáš zemi novú tvár