Bezpečný úkryt

 
 Si mojím opevneným hradom
 bezpečným miestom
 Mojou skalou, mojou skrýšou
 najkrajšou piesňou

Môj Ježiš
 len tebe chválu vzdám
Môj Ježiš
 len buď so mnou, Kráľ
Môj Ježiš
 tebe sa celá dám

Dôverujem ti

 
 Bezpečný úkryt v tebe mám
 môj Kráľ
 Zo všetkých ciest si vyberám
 tvoj plán

Dôverujem ti 

Dôverujem ti