Nechám sa viesť

c# 
 
c# 
 Kamkoľvek ma zavoláš
 kamkoľvek ma f# zavoláš, pôjdem
c# 
 Kamkoľvek ma zavoláš
 viem, že pôjdeš f# so mnou

 Tam, kde túžba vždy horí
 tam, kde f# láska všetko nové tvorí
Tvoj hlas ma zavo
 a strach mizne vo vlnách
 (f#  A ja kráčam po vodách )

 (Tebou) c# nechám sa viesť
nechám sa f# viesť
c# Nechám sa viesť 
f# 

 Aj dnes ma voláš
 objavovať nepoznané
 Aj dnes ma voláš
 otvárať dvere zatvorené

 Aj dnes ma voláš
 prebúdzať sny pochované
 Aj dnes ma voláš
 tancovať na oceáne

c# 
 Všetko, čo mám, ti patrí
 f# dôverujem ti
c# 
 Všetko, čo mám, ti patrí
 každý f# dych je tvoj!