Pripútaj ma k sebe

 Túžim zas vojsť do tvojich nádvo
 hľadieť ti z očí do očí
 Vychutnávať vôňu tvojej blízkosti
 nechať sa zovrieť v náručí

 Ty neopustíš
nezanecháš
Nezabúdaš
 na nikoho z nás

Pripútaj ma
 sebe láskou
večnou
Woah

 
Pripútaj ma
 sebe láskou
večnou

Pripútaj ma
 sebe láskou
večnou
Woah