Najkrajší z ľudských synov

c# g# 
 
c# 
 Srdce mi prekypuje krásnymi slovag# mi
 venujem túto pieseň svojmu Kráľovi

 Najkrajší z ľudských sync# ov
 tvoje sladké pery sú plné milých F# slov
Najkrajší z ľudských syc# nov
 odetý dôstojnosťou  a velebF# ou

 Najkrajší z ľudských sync# ov
 tvoje sladké pery sú plné milých F# slov
Najkrajší z ľudských syc# nov
 Tvoj odev vonia myrhou a aloF# ou

 (Tvoj odev vonia myrhou a aloF# ou)

 Ó, Ješuc# a
 ó, JešuF# a