Stále verím

 
Aj keby ma obkľúčili
všetci moji nepriatelia
Nechcem sa prestať dívať na teba
A aj keby som išiel
 tmavou dolinou, čo nemá konca
Nechcem sa prestať dívať na teba

 Veď tvoj pohľad G/H dvíha z prachu
 tvoja láska mi G/H silu dá
 Tvoja ruka G/H drží a vedie k tebe
 tvoj dotyk ma G/H premieňa

 Ty si dobrý, dobG/H 
stále budem G/H spievať
 Že si dobrý, dobG/H rý k nám
 Ty si dobrý, dobG/H 
všetko v rukách G/H držíš
 Veď si dobrý, dobG/H rý Kráľ

G/H G/H 
G/H 
 
 
 Aj keď nechápem, nerozumiem
nevidím a nepočujem
Stále verím, že si dobrý Boh

Stále verím, že si dobrý Boh
stále verím, že si dobrý Boh