Ranené dlane

c# 
 V hlbokých g# ranách tvojich c# rúk
 je moje g# meno vpísané 
c# 
 Ranené g# dlane priklac# dáš
 na moje g# srdce ranené 

 Ako baránok nemý  znášal si bičovanie
c# 
 aby nám tvoje rany g#  priniesli uzdravenie
 Aby si zmyl našu hanbu  nechal si sa ponížiť
c# 
 zavrhnutý ľuďmi, nahý, g#  zomrel si na kríži

c# 
 
c# Ostáva mi povedať len
 Ježiš, ďakujem

 Na kríži porazil hriech 
 zomrel a znovu c# vstal 
g# 
 Baránok na smrť posluš
 Levom z Júdy sa c# stal 
g# 

 V hlbokých ranách tvojich rúk
 sú naše mená vpísac# né 
g# 
 Dlaňami plnými rán 
 liečiš srdcia ranec# né 
g#