Pri tebe, Ježiš

 Keď je srdce hladné
 túžba nástojčivá, nástojčivá
 Keď duch vo mne chradne
 viem, čo mi chýba, kto mi chýba

 Keď je duša smutná
 myseľ nepokojná, nepokojná
 Vstanem a pôjdem tam
 kde pravú útechu mám, kde útechu mám

 Pri tebe, Ježiš,  ožíva moje srdce
 pri tebe, Ježiš,  moja viera rastie
 Pri tebe, Ježiš,  ostáva nádej živá
 pri tebe, Ježiš,  môj oheň nezhasína

 Moje kroky veG/H 
 kam ma túžba volá, kam túžba vo
 Smelo bežím k cieG/H ľu
 až k trónu Kráľa, k trónu Kráľa

 Moje kroky veG/H 
 kam ma túžba volá, kam túžba vo
 Smelo bežím k cieG/H ľu
 až k trónu Kráľa, k trónu Kráľa

 
 Najhlbšou túžbou môjho srdca
 si len ty sám, Ježiš

 Srdce za srdce dám ti 
 srdce za srdce dám ti