Dobroreč

Dobroreč, duša moja, Pánovi
 a celé moje vnútro
 jeho menu svätému
 Požehnaný si, Pane

 Chváľ, duša moja, Pána
 celý život chcem chváliť Pána
 Svojmu Bohu spievať
 kým len budem žiť

 
 Dobroreč duša moja Pánovi

 Stále ho chváľ, v f# štastí, v nešťasE/G# 
 Stále ho chváľ, v f# zdraví, v choroE/G# be
 Stále ho chváľ, v f# bohatstve, v chudoE/G# be
 Stále ho chváľ, v f# dobrom aj v E/G# zlom

 Stále ho chváľ
f# 
 Dobroreč, dobroreč
 Stále ho E/G# chváľ
 Dobroreč – dobroreč!

 Stále ho chváľ!