Bez strachu zo súdu

 
Kristus raz navždy vošiel do Svätyne
 na Kalvárii zboril svoj chrám
Pred Otcom svedčí o mojej nevine
 jeho krvou som očiste

 Bez strachu zo súdu teba vzývam
prosím, naplň ma bázňou
 vierou, keď ťa prijímam
 Ty odmieňaš tých, čo ťa hľadajú