Dobrý Otec

 
 Stále ten f# istý, nemenný
 môj dobrý E/G# Otec
c# 
 Stále ten f# istý, nemenný
 môj dobrý Otec

 Aj keď súžením prechádzam
 pri c# živote ma zachováš
 Proti hnevu mojich nepriateľov
 pravicu vystieraš

 Uprostred pece utrpenia
c# oheň ma nespáli
Dobré vo mne zušľachtí
 všetko zlé prepáli

 Nebudem zúfať
 teba c# vzývam
 Aj keď f# trpieť mám
 si moja sila