Život je dar

D/F# 
 
 Nezaslúžený
 láskou stvorený
D/F# Jedinečný dar
Nenahraditeľný
 neopakovateľný
D/F# Výnimočný dar

 Život je dar
 krehký a D/F# vzácny
 originál
 Som iba správcom
D/F# 
 sám ho nevlastním
preto ho v úcte mám

 Bezchybne stvárnený
 bezvýhradne ľúbený
 Dokonalý dar

To, čo sa vo mne rodí
D/F# nech je život
večný dar
D/F# 
Láska a jej plody
D/F# nech môj život väčšmi zdobí
nech som darom ja sám

 Život je dar
 krehký a D/F# vzácny

 
 Život je dar
 krehký a E/G# vzácny
f# 
 origic# nál
 Som iba správcom
E/G# 
 sám ho nevlastním
preto ho v úcte mám