Na krídlach orlích

G/H 
 
 Chcem ako vtáča
zaletieť tam, kde prebývaš
G/H 
 Voľne sa vznášať
spočinúť na tvojich krídlach

 Už viac neklesať
 pod ťarchou starostí
G/H 
 Užívať si let
 v tvojej prítomnosti

Na krídlach orlích sa vznášať
G/H 
 na krídlach orlích sa niesť
G/H 
 Nechať sa tebou unášať
D/F# 
 tebou nechať sa viesť

D/F# G/H D/F# D/F#