Keď teba mám

c# 
 
 Upriam môj zrak
 nech uvidím
c# 
 zmysel skrytý
 Nehľadieť len
 na to, čo nemám
c# 
 vidieť v tom tvoj plán

Dávaš všetko v pravý čas
 nič nemešká
 stačí c# ti dôverovať

 Keď teba mám
 nič mi H/D# nechýba
c# 
 Keď teba mám
 nič mi nechýba

E/G# Tým, čo milujú Pána
všetko slúži na dobré
 Nijaké E/G# dobro im chýbať nebude

 Nič mi nechýba
 veď teba mám
H/D# 
 Nič mi nechýba
 veď teba c# mám