Dôverujem ti

 Tvoja cesta vedie cez more
 a cez veľké vody A/C# tvoje chodníky
Vystieram ruky k nebesám
 Bohu, ktorý A/C# koná zázraf# ky

Dôverujem ti
 dôverujem ti, Ježiš

Robíš cestu tam, kde E/G# nie je
 uprostred búrky A/C#  ruky dvíham
Chváliť nepresE/G# távam
 hoc nevidím, ty máš A/C# záložný plán

 Tvoje meno, Ježiš, vyvýE/G# šim
 aj keď príval A/C# vôd neutícha
 Si Bohom  zázrakov
 svoju nádej A/C# vkladám len v f# teba