Hory prenášať

D/F# G/H 
 
 Pre teba D/F# pôjdem G/H  do neznáma
 veď s tebou D/F# môžem G/H  hory prenášať

Vo veľkej odvahe chcem stáť
 v tvojom mene stáť
 V tvojom mene rásť
Chcem hľadieť len na tvoju tvár
 láskou  preniká
 (Láskou prenikám)

 Tak, prosím, tiahni ma
 do tvojej prítomnosti
 Prosím, tiahni ma bližšie
 do tvojej prítomnosti

 Prosím, tiahni ma, Kráľ
 chcem byť v tvojej prítomnosti
 Prosím, tiahni ma bližšie