Šepkáš mi

 
 Šepkáš mi, šepkáš mi
 neboj sa, poď a vst
 Šepkáš mi, šepkáš mi
 milujem ťa, moje dieťa

 Vydám sa na cestu
 za tebou, Ježiš, tebou, Ježiš
 Po tŕní a skalách
 ja pobežím

 A každá krv na nohách
 mi víťazstvom pre teba je
 A každá bole
 mi dobrým bojom je

 Vo vernosti budem kráčať
 tam kam chceš ty
 tam kam chceš ty
 A tvojím úmyslom ja budem veriť
 že si dobrý, dobrý, dobrý

 (Za tebou pôjdem,) za tebou pôjdem
 za tebou pôjdem, lebo si jedi
 môjho srdca Kráľ, za tebou pôjdem
 za tebou pôjdem, v dobrom i v zlom
 budem ťa nasledovať