Jedno

f#/C# 
 
 Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta
 posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda
 Ako si ty mňa poslal na svet
 aj ja som ich poslal do sveta
 a pre nich sa ja sám posväcujem
 aby boli aj oni posvätení v pravde

 No neprosím len za nich, ale aj za tých
 čo skrze ich slovo uveria vo mňa
 aby všetci boli jedno
 ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe
 Aby aj oni boli v nás jedno
 aby svet uveril, že si ma ty poslal

 A slávu, ktorú si ty dal mne
 ja som dal im, aby boli jedno
 ako sme my jedno
 ja v nich a ty vo mne
 Nech sú tak dokonale jedno
 aby svet spoznal, že si ma ty poslal
 a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa

 Tvoje meno, Kráľ, navždy ospevovať chcem
 prichádzať stále bližšie k tebe
 Celým  srdcom, Kráľ, ti svoju chválu priniesiem
 nech je moje srdce bližšie k tebe

 Nech je moje srdce bližšie k tebe
 nech je moje srdce bližšie k tebe