Spravodlivosť

 
Spravodlivosť a plnosť pokoja naveky
spravodlivosť a plnosť pokoja naveky
f# E/G# 
Spravodlivosť a Cdim plnosť pokoja c# naveky
 E7 tvojich dňoch budú prekvitať naveky

 
 Daj mi múdrosť hodnú syna Kráľa
 múdrosť vernú a spravodlivú
H7 
 Podľa práva ja E7 túžim seba a blížnych viesť
 cestou c# spásy a zázrakov lásku nie

 Pokoj tvoj nech prinesú štíty hôr
 z výšin závan spravodlivý
 V každej núdzi ty právo pridelíš úbohým
 deťom biednym chlieb podávaš sľúbený

c# 
 
 Svätý Pán, c#  ty hojnosť pokoja máš
 Svätý Kráľ, spravodlic# vý Otec náš