kapoan ecdrS

C/E 
 
 To, čo C/E žim a neviem  tu nájsť
 už dávno ty C/E mi dávaš

 Ty ma učíš
obliekať si srdC/E ce naopak

 Kamkoľvek tvoj mocný hlas zavolá
 v tvojom pokoji ja tam pôjdem

 
 Ja budem spievať
 budem chváliť
 Za tebou kráčať
nepresvať

 Za tebou ísť