Dielo

 
 Všetko krásne urobil vo svojom  čase
 aj večnosť nám vložil do mysle

 Ale dielo, ktoré koná Boh
 to dielo, ktoré koná Boh
 človek od začiatku do konca nevystihne
 Človek od začiatku do konca nevystihne