Obmy, Ježiš

 
 Obmy, Ježiš, moje srdce
divoké a neskrotné
 Vezmi a pretvor v svoje
 nech je tebou nájdené

 Nech je tebou nájdené

Ukáž mi, ako vzdať sa svojich snáh
 ako kráčať po vodách
 Ježiš, ukáž mi, ako vzdať sa svojich snáh
 ako prenechať ti vládu mám

Ježiš, môj Pán
 ja sa dnes túžim skláňať k tvojim nohám
Ježiš môj Pán
 len tebe svoje áno znova odovzdám