Si jediný

 Kto je Boh tebe rovný
 a kto je Pán tebe podob
 pred tebou nebol nik iný
 a nebude nikto ako ty

 Si jedi

 Ty môžeš hneď zmeniť náš svet
 si náš Boh a inej cesty niet
 Ty určil si mená hviezd
 voláme k tvojej sláve dnes

 Nie je nik
 ako ty
 Si jedi
 jedi