Tvoja vláda

 Tvoja vláda nastáva
 nová vášeň prichádza
 som celý tvoj, v bázni padám
 k tvojim nohám, Kráľ

 Tvoja rieka preteká
 moc a láska nás preniká
 nebo sa otvára
 keď tvoj ľud volá

 
 Pred tebou sa skláňam a vyznávam
 Si môj Kráľ, mám ťa rád a chválu vzdám
 Tvoja láska je v nás a premieňa nás
 tvoja moc a sláva

 Aleluja, aleluja, aleluja
 Si náš Boh a Kráľ