Tebe, môj Boh

 Len tvoja láska z prachu nás dvíha
 do tvojej slávy z temnoty dní
 bremená lámeš, v trápení síl dáš
 uzdravuj nás

 K tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas
 tebe, môj Boh, vzdávam chválu
 K tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas
 Spievam aleluja

 Putá si zlámal, oči otváraš
 armáda Kráľa dnes začína rásť
 Smrť viac nemá moc
 víťazstvo nám dal náš živý Pán

 Aleluja, aleluja, aleluja
 (spievam aleluja)

 Chválou znie
 Svätý, svätý, svä
 Tvoje meno znie
 Svätý, Svätý, Svä