Zostúp k nám

 Zostúp k nám
 so svojou slávou
 vládni nám
 si náš Kráľ

 Voláme, ty si Kráľ
 prichádza
 tvoje kráľovstvo dnes k nám
 tvoje kráľovstvo dnes k nám