Nech padá dážď

 Nech padá dážď
 padá dážď
Otvor, môj Pán
 svoju rieku

 Vidieť ťa túžim
 zjav svoju slávu
 poznať ťa môžem viac

 Nech padá dážď
 padá dážď
Otvor, môj Pán
 svoju rieku