Náš Boh

Vodu na víno meníš
otváraš oči slepým
 Nikto nie je ako ty
Zasvietiš v tmách životom
z prachu nás dvíhaš slovom
 Nikto nie je ako ty

Náš Boh je väčší, on je silnejší
Pane, si viac
 než čo tento svet dáva
Rany nám liečiš
mocný a slávny náš Boh
 si náš Pán

 Zasvietiš v tmách životom
z prachu nás dvíhaš slovom
 Nikto nie je ako ty

 Veď keď náš Boh je za nás
 nemôže vládnuť strach
 keď náš Boh je s nami
 kto môže stáť proti nám?