Nech je zjavená moc

 Veď tvoje kráľovstvo
 dnes prichádza k nám
 Ty si Boh, náš Kráľ
 chcem vidieť tvoju tvár

 Ty tróniš slávne
 v centre našich chvál
 pred tvojím trónom chcem
 dať to, čo mám

 Nech je zjavená moc
 blízkosť neba príď k nám
 Tvoja láska nás láme
 tvoja vôľa sa staň

Svätý, svätý
 Boh, ktorý bol
 Boh, ktorý je
 Boh, ktorí príde