So zborom anjelov

D/F# 
 
 So zborom anjeD/F# lov
chválu chcem ti niesť
 Len tebe patríD/F#  sila
vláda, múdrosť, česť

 V zástupe sväD/F# tých
 spievam pieseň mohut
 Tvoja sláva nech plní G/H chrám
 ako v nebi, tak aj tu

SväG/H tý, svätý, sväG/H 
 Boh všemoc
 Ty sám si hoG/H den, hoden
vziať slávu, G/H česť i moc naveky

 Svoju korunu sklaD/F# dám
 hádžem ju pred tvoj trón
 Na kolená paD/F# dám
 pred slávnym D/F# Baránkom