Ty si svetlo

1:

EEKeď som sám f#f#a keď kráčam
E/G#E/G#tmavým údoAAlím
c#c#moje dni sú HHplné veľkých AAstrát

EEZavolám f#f#meno Ježiš
a E/G#E/G#teba vyvýAAšim
hneď c#c#iste viem
že HHbudeš pri mne AAstáť

chorus:

EETy si svetlo, f#f#ktoré svieti
v E/G#E/G#nekonečných tAAmách
EETy si skala, na ktorej vždy
E/G#E/G#môžem pevne AAstáť

c#c#Ty si Alfa HHa Omega
E/G#E/G#Prvý, PosledAA
HHJežiš (Ježiš), AAJežiš (Ježiš)
HHJežiš (Ježiš), ty si AAKráľ

2:

Keď sa zdá, že nad hriechom
len ťažko víťazím
cítim že už nemám viacej síl

Zavolám meno Ježiš
a teba vyvýšim
hneď iste viem
že s tebou obstojím

chorus 2x

chorus 2: 2x

HHJežiš (Ježiš), AAJežiš (Ježiš)
HHJežiš (Ježiš), ty si AAKráľ

chorus