Ty si svetlo

f# E/G# 
c# E/G# f# 
 
 Keď som sám f# a keď kráčam
E/G# tmavým údolím
c# moje dni sú plné veľkých strát

 Zavolám f# meno Ježiš
 E/G# teba vyvýšim
 hneď c# iste viem
 že budeš pri mne stáť

Ty si svetlo, f# ktoré svieti
 E/G# nekonečných tmách
Ty si skala, na ktorej vždy
E/G# môžem pevne stáť

c# Ty si Alfa a Omega
E/G# Prvý, Posled
Ježiš (Ježiš), Ježiš (Ježiš)
Ježiš (Ježiš), ty si Kráľ

 Keď sa zdá, že nad hriechom
 len ťažko víťazím
 cítim že už nemám viacej síl

 Zavolám meno Ježiš
 a teba vyvýšim
 hneď iste viem
 že s tebou obstojím

Ježiš (Ježiš), Ježiš (Ježiš)
Ježiš (Ježiš), ty si Kráľ