Ty si jediný

 
 Ty si Boh, moja spása
 v teba dúfam, nebojím sa
 Lebo ty si mojou silou
 mojou piesňou

Veľký a G/H mocný, nádherný Pán
Krásny a G/H nežný, láskavý Pán

 Ty si jediný, úžasný
majestátny si, môj Boh

 Ty si Boh, ktorý dvíhaš
 keď padám a nemám už síl
 Ty si učinil všetko krásne
 vesmír, hviezdy a našu zem

Veľký a mocný
Krásny a nežný
 (krásny, ty si jediný)

 Ty si jediný