Vďaku, čo v srdci mám

 
 Vďaku, čo v srdci c# mám
 prinág# šam na oltár
 Vyznať ti z hĺbky c# chcem
 len g# teba milujem

f# Všetko v rukách máš
c# lásku rozdávaš
tomu, kto hľadá tvoju tvár

f# Pri tebe, Pán
 som c# vďačný, plný chvál
život si mi dal

 Ja ľúbim c# ťa, môj g# Pán
f# 
 všetko, čo mám
c# 
 len tebe odovzdám
 Ja skláňam c# sa pred tvoju g# tvár
f# 
 a vyznávam c# si slávny kráľ

 Ja ťa ľúc# bim, môj Kráľ