Volám

f# 
 
f# 
 Volg# ám na Hospodina
f# 
 ktorýg#  je hoden chvály
f# 
 zmilg# uj sa, Bože, nado mnou
f# 
 prosg# ím, prosím vypočuj ma

f# 
 Ty si môj hrad, f#  moja skala
f# 
 Ty si môj štít, f#  v teba dúfam

 Budem ťa E/G# ospevovať
 medzi ľuďmi
 Budem ťa E/G# oslavovať
 medzi národmi

 Lebo c# veľká je tvoja sláva
f# 
 Lebo c# veľká je tvoja láska
f# 
 (nad celou zemou)