Chcem ako ty

 
Náš Pán, ja túžim
 len pred tebou stáť
Náš Pán, náš Kráľ
máš ma tak rád

 Si láska, si nádej
 si vzácny pre nás
 Ja stále ti spievam
hodný si chvál

 Ty si ten, ja A/C# viem
 že život si za mňa dal
 Ty si ten, ja D/F# viem
 ktorý sa obetoval

Ty si ten, ja A/C# viem
 že máš ma rád
 a ja chcem sa D/F# stále
 na teba podobať

 
 Chcem ako ty í
 hlásať tvoju zvesť
 Chcem ako ty í
 tvoju lásku niesť

 Chcem ako ty
 ľudí tak milovať
 žeby som vedel z lásky
za nich život dať