Teba chválim

 Teba chválim (teba chválim)
 teba ctím (D/F# teba ctím)
 teba ľúbim (teba ľúbim)

 V srdci cítim a G/H viem
 len s tebou

 Stále byť chcem

Ježiš, lásky Kráľ
 Ty nad D/F# všetkým vládu máš
 len v tebe radosť mám
 túžim spievať a G/H vyznávať
 ty si môj Pán