Svoju slávu zjav

 Svoju slávu zjav
 Svoju slávu zjav
 Svoju slávu zjav

G/H 
 Ak môj ľud kľakne predo mnou
 odvráti sa od hriešnych ciest
G/H 
 tak ja odpustím, zem uzdravím
 zjavím svoju slávu a moc

 Zdvihni svoj zrak, do nebies hľaď
 náš Pán prichádza, prichádza tu medzi nás
 Cítiš oheň horieť, vidíš vietor viať
 už veje cez nás, prichádza dnes
 na Slovensko k nám

 Choď a vrav slepým uvidíš
 Chromý skáče, otrok je voľný
 krič zblúdení sú nájdení
 v mene Ježiš mŕtvi sú vzkriesení

 Ó, Pane, nech táto zem
 vidí nový deň
 deň, keď nás prebudíš