Silnejšia ako smrť

 Silnejšia ako smrť je
 naveky tvoja láska
 je ako pečať v srdci
 ako pevná brána

 Rieky ju nezatopia
 príval vôd neuhasí
 Kráčaš vždy vedľa mňa
 moja Večná ska

 Tvoj prápor večnej lásky
 veje nado mnou
 veje nado mnou

 Kto nás odlúči
 od tvojej lásky
 voláš ma mojím menom
 vravíš mi môj si ty