Toto všetko o tebe je

 Toto všetko D/F# o tebe je
 Ježiš, verný priateľ môj
 za to, že si vzdal sa slávy
 v ľudskom tele prišiel k nám

 Sluhom sa stal, D/F# ponížil sa
 na kríži mrel za hriech môj
 kým ja som pre seba žil
 svoju slávu naháňal

 Preto teraz tu stojím
 tebou premenený
 v mojich ústach je chvála
 v mojom srdci tvoj kríž

 Tvoje prebité ruky
 tvoja preliata krv
 tvoja najhlbšia láska vraví
 aký si vznešený Pán

 Bol si opustený, pohanený
 pokúšaný nemocou
 pred ktorým si skrývali tvár
 pred ktorým svet nekľakal

 Ty si vzal na svoje plecia
 neprávosti všetkých nás
 a my sme si kráčali
 po svojich vlastných cestách