Chcem ísť ešte ďalej

 Chcem ísť ešte ďalej
F# 
 otvoriť ďalšie dvere dokorán
 Nechcem len spomínať
 chcem nabrať nový vietor do plachiet

 Nabrať väčšiu výšku
F# 
 zhlboka túžim dýchať čerstvý vzduch
 nekochám sa v starom
 bežím za tým, čo je predo mnou

 Chcem ísť ešte ďalej
 a zmeniť to, čo nemožným sa zdá
 robiť kroky viery
 neostať pred prekážkou stáť

 Pustiť čerstvý vietor
 chcem steny zatuchnuté prevetrať
 A tých, čo spia, budím
 veď Boží Syn dal život za náš pád

 Chcem mať tvoje túžby
g# 
 čo teba, nech bolí mňa tiež
c# 
 tvoju vôľu hľadám
 aby som neminul svoj cieľ

 Túžim s tebou kráčať
g# 
 túžim ti stále viac byť podobný
 deň za dňom ti slúžiť
 deň za dňom len pre teba žiť

 Chcem mať tvoje túžby
F# 
 čo teba, nech bolí mňa tiež
 tvoju vôľu hľadám
 aby som neminul svoj cieľ

 Túžim s tebou kráčať
F# 
 túžim ti stále viac byť podobný
 deň za dňom ti slúžiť
 deň za dňom len pre teba žiť