Dýchaj skrze mňa

 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
f# 
 mohutných chválach na celej zemi
 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
f# 
 fontáne vďaky z úst zachránených

 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
f# 
ako ťa každý v národe vzýva
 Dýchaj skrze mňa,  mám sen
f# 
ako ti všetko v meste spieva

 Sen o prebude
f# 
 zástupoch voľných z otroctva hriechu
 Sen o prebude
f# 
 hlásaní Krista na každom rohu

 Sen o prebude
f# 
 zmierení otcov so svojimi synmi
 Sen o prebude
f# 
 zmenení krčiem na Božie domy