Volám na teba

 Volám na teba
D/F# 
 viem, že mi odpovieš
 nakloň ucho G/H dnes
 k mojej modlitbe

 O mne rozhodni
 veď vieš, čo pravda je
 skúmaš srdce mi
 nič ti skryť nemôžem

 Túžim v čistote
 hľadieť na tvoju tvár
 stretnúť ráno ťa
 hneď, keď sa prebúdzam

 Prosím, preukáž
 mi milosť predivnú
 vystri svoju dlaň
 a veď ma za ruku

 Ako zrenicu
 oka ma ostríhaj
 v tôni tvojich krídel
 tam, prosím, ukry ma

 Moje kroky veď
 v šľapajách tvojich
 nech sa mi nestane
 že cestou zablúdim