Padáme na svoju tvár

Padáme na svoju tvár
 pred tebou, ó Ježiš
 tam milosť je a večná láska
 pred tebou, ó Ježiš

 Ty si svätý, D/F# svätý, svätý
 ty D/F# si svätý, D/F# svätý, svätý
 ty D/F# si svätý, D/F# svätý, svätý
Baránok