Aby som získal

Aby som získal to najdrahšie
 nechal som za sebou
svoj starý svet
Zmierený Ježišom skrze kríž
 stvorený pre večnosť
s ním túžim žiť

E/G# 
 Woah
E/G# 
 chcem pre teba žiť

 Ježiš je jediná cesta
 Ježiš je pravda aj život
 ak niečo je, čo mi chýba
 ó, všetko nájdem v ňom

 V Kristu som už novým stvorením
 od hriechov umytý
 tvoj chrám chcem byť
 Dnes už mám za smetie
 čo bolo mi vzácne
 aby som spoznať ťa smel

 
 On zaplatil za mňa
On roztrhal putá
za mňa dal seba

E/G# 
 Ježiš je jediná cesta
 Ježiš je pravda aj život
E/G# 
 ak niečo je, čo mi chýba
 ó, všetko nájdem v ňom